Khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Công ty vốn Việt Nam có sự thay đổi so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ công ty cổ phần chuyển nhượng vốn).
 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hồ sơ đăng ký kinh doanh tương tự như thủ tục của một công ty có vốn Việt Nam. Trường hợp, nếu công ty có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có sự thay đổi tương ứng về nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: ngành nghề kinh doanh (tương ứng với mục tiêu dự án), tên công ty (nếu trùng tên dự án), địa chỉ thực hiện dự án (nếu cùng địa chỉ công ty), tăng vốn điều lệ (tăng vốn góp trong tổng mức đầu tư), thay đổi chủ đầu tư, v.v. phải đồng thời thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp có nhà đầu tư mới góp vốn, mua cổ phần thì công ty cũng phải làm thủ tục bổ sung đăng ký mua vốn góp.
 • Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là thuật ngữ cũ hiện nay được gọi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Văn bản pháp lý này khác với Giấy phép kinh doanh được cấp cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh và thông qua các dịch vụ của Công ty Hoàng Bảo Lâm, khách hàng chỉ cần chuyển cho Công ty Hoàng Bảo Lâm các thông tin, tài liệu liên quan đã thay đổi và ký vào đơn. Công việc còn lại: soạn thảo văn bản, làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả thay đổi sẽ do luật sư của Công ty Hoàng Bảo Lâm thực hiện.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

 • Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có sự thay đổi trụ sở công ty sang huyện, tỉnh khác.
 • Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang huyện, tỉnh khác trước khi làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Công ty cần làm thủ tục đóng nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi nhận được xác nhận của cơ quan thuế, công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ để thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty Hoàng Bảo Lâm tư vấn về các điều kiện pháp lý, quy trình, thủ tục liên quan đến từng nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty Hoàng Bảo Lâm, luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ, hãy chuẩn bị hồ sơ thay đổi tương ứng với nội dung đã thay đổi để nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp đơn xin thay đổi, phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp nộp 01 hồ sơ và nộp phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Cách nộp đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh

Áp dụng trực tuyến: tại website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

 • Hiện nay, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 100% hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp qua hình thức trực tuyến đăng ký kinh doanh. Mọi thông tin làm thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi đến doanh nghiệp qua đường bưu điện, doanh nghiệp thanh toán phí thay đổi và phí công bố thông tin theo hình thức: chuyển khoản qua thẻ ATM.

Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện nay, chỉ có một số trường hợp đặc biệt là số đăng ký kinh doanh chưa được kết hợp với số đăng ký kinh doanh trước khi Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh, nơi xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung hoặc thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau đây cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với nội dung thay đổi.
 • Giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc tem công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu để phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh, bao gồm:
 • Công ty đổi tên thành tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty chuyển trụ sở chính sang tỉnh khác;
 • Công ty thay đổi trụ sở chính sang một quận khác (nếu địa chỉ quận vẫn còn trên con dấu).

Doanh nghiệp tự khắc con dấu và tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục liên quan đến con dấu nào với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Tùy thuộc vào nội dung của thay đổi, tệp thay đổi sẽ bao gồm một trong các tài liệu sau:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tùy theo nội dung thay đổi của doanh nghiệp sẽ soạn thảo thông báo tương ứng như: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân; Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của một thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền thay đổi cổ đông/thành viên là tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và chủ sở hữu đối với công ty một thành viên.
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  Giấy tờ tùy thân có công chứng (căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu) cho thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thẩm quyền tiếp nhận và ký văn bản thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty

 • Khi một công ty thay đổi đăng ký kinh doanh, nó phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Công ty thực hiện thủ tục thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

 • Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: Công ty thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Các trường hợp phải nộp đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên ngoại ngữ, thay đổi tên viết tắt).
 • Thay đổi loại hình kinh doanh của công ty (bao gồm Thay đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; thay đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty) công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi chủ sở hữu duy nhất thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi số điện thoại thông tin, số fax; email, trang web của công ty.
 • Thay đổi ngành nghề, ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty (bao gồm thay đổi để tăng vốn điều lệ của công ty hoặc thay đổi để giảm vốn điều lệ của công ty).
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.
 • Thay đổi thông tin của cổ đông nước ngoài:

  • Thay đổi cổ đông nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh nhân dân/chứng minh nhân dân/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, người đại diện theo pháp luật hiện hành).
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; địa chỉ thông tin để nhận thông báo thuế.

Các trường hợp không phải nộp đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Các trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được ban hành.
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của Tòa án, Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Lưu ý về tên công ty bạn muốn thay đổi

 • Tên mới của doanh nghiệp không được trùng khớp hoặc gây nhầm lẫn với một doanh nghiệp đã đăng ký khác.
 • Nếu công ty chuyển đổi loại hình kinh doanh, về cơ bản nó sẽ giữ tên cũ.
 • Doanh nghiệp thay đổi tên cần chú ý đến các dấu hiệu nhận diện thương hiệu doanh nghiệp như: đăng ký nhãn hiệu, tên miền trùng khớp với tên công ty đã thay đổi.

Lưu ý khi thay đổi trụ sở công ty

 • Địa chỉ mới phải rõ ràng, cụ thể, có thể liên hệ dưới mọi hình thức: trực tiếp, thư. Trong trường hợp doanh nghiệp không thể liên lạc được, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể chặn mã doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt trong một căn hộ có chức năng để ở. Cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh sửa đổi cho doanh nghiệp nằm trong tòa nhà chung cư hoặc nhà chung cư.

Lưu ý áp dụng thêm mã ngành nghề kinh doanh

Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, doanh nghiệp cần lưu ý:
 • Đối với các ngành nghề cũ chưa áp dụng mã ngành thì phải mã hóa các ngành nghề cũ theo mã ngành cấp 4.
 • Đối với các ngành nghề bổ sung mới, cũng cần áp dụng mã ngành theo mã ngành bậc 4 theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
 • Đối với các ngành không có mã ngành nhưng có tài liệu chuyên ngành công nhận thì áp dụng mã ngành tương tự và báo giá chi tiết theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Lưu ý khi thay đổi, tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty

 • Doanh nghiệp chỉ được giảm vốn khi đã hoạt động từ 2 năm trở lên, phải đáp ứng các điều kiện và chỉ được giảm vốn theo tỷ lệ phần trăm sở hữu.
  Các doanh nghiệp giảm vốn điều lệ cần chú ý đến các ngành cần vốn pháp định.
 • Doanh nghiệp được tăng vốn theo nhu cầu và phải thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tăng vốn.
 • Khi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp là tổ chức thì phải góp vốn tăng thêm dưới hình thức chuyển nhượng qua tài khoản công ty. Đối với cá nhân góp vốn, họ có thể chọn góp vốn bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt.
 • Khi tăng vốn có thể ảnh hưởng đến thuế suất giấy phép, doanh nghiệp cần kê khai và nộp thuế cấp phép bổ sung theo quy định.

Lưu ý khi thay đổi thêm thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bổ sung thành viên, ngoài việc thực hiện các thủ tục thay đổi, công ty phải nộp hồ sơ chuyển đổi kinh doanh song song. Thành viên mới phải cung cấp giấy tờ tùy thân có công chứng và hợp lệ theo quy định. Các thành viên chuyển giao cũng cần đảm bảo rằng giấy tờ tùy thân của họ có giá trị theo quy định.

Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần

 • Khi công ty cổ phần chuyển nhượng vốn thì không phải làm thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Công ty cần kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần với mức thuế suất tương đương với chuyển nhượng chứng khoán ở mức 0,1%/tổng giá trị chuyển nhượng, bất kể công ty có lãi hay không.
 • Trường hợp tặng cho cổ phần (hoặc chuyển nhượng = 0 đồng), người được cho, nhận chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 10%.

Lưu ý khi chuyển nhượng vốn của công ty TNHH

 • Khi công ty TNHH mtv chuyển nhượng vốn nước ngoài thì phải làm thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh và công ty cần kê khai thuế thu nhập cá nhân cho bên chuyển nhượng.
 • Người chuyển nhượng cần phải nộp thuế khi có sự khác biệt. Mặc dù việc chuyển nhượng ngang giá, nhưng báo cáo tài chính mới nhất của công ty có lãi, Cục Thuế vẫn áp dụng thuế chuyển nhượng theo lãi suất theo báo cáo tài chính gần đây nhất của công ty.
 • Tương tự như công ty cổ phần, trường hợp góp vốn góp (hoặc chuyển nhượng = 0 đồng), người nhận tặng cho, chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 10%.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Công ty có thể có một hoặc nhiều đại diện pháp lý.
 • Trong trường hợp có nhiều hơn hai người đại diện theo pháp luật, ngoài hai chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc, doanh nghiệp có thể lựa chọn bất kỳ chức danh nào cho người đại diện theo pháp luật. Các luật từ ngày 3 trở đi như: Phó Giám đốc, Giám đốc điều hành, Trưởng phòng, v.v. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nêu rõ chức năng, quyền hạn cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật trong điều lệ của doanh nghiệp.
 • Một người có thể đóng vai trò là người đại diện pháp luật của nhiều công ty (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt liên quan đến các công ty đại chúng).
 • Nếu người đại diện theo pháp luật cũ bị đình chỉ, doanh nghiệp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị tạm đình chỉ mã số thuế không được đăng ký làm người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp khác.
 • Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản từ một đến ba năm kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản cũng không được làm người đại diện theo pháp luật mới cho công ty. .
 • Người đại diện là người thuê công ty và cần giữ hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm với người đại diện mới.
 • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay đổi điều lệ, biên bản cuộc họp phải ghi rõ nội dung thay đổi trong điều lệ của doanh nghiệp.

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, cần lưu ý thay đổi đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng, thông báo thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.
 • Đối với doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến thông tin đại diện thì phải làm thủ tục thay đổi để phù hợp với thông tin mới của người đại diện.
 • Khi thay đổi người đại diện liên quan đến việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới, cần chú ý đến thủ tục kê khai thu nhập cá nhân của bên chuyển nhượng.

Một số thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thông báo cho ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng có liên quan, đối tác và khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin: tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật.
 • Thay đổi biển số công ty: nếu thay đổi tên công ty, trụ sở công ty;
 • Thay đổi thông tin về chữ ký số, hóa đơn nếu thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở công ty…
 • Thay đổi thông tin doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận hoạt động của địa điểm, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty.
 • Thay đổi thông tin doanh nghiệp thay đổi nếu doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh phù hợp: Giấy phép kinh doanh, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép vận tải, Chức danh bảo hộ đăng ký nhãn hiệu,…

Quý khách có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh vui lòng liên hệ với Công ty Hoàng Bảo Lâm để được hỗ trợ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *