Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán là gì?

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán giúp rà soát sổ sách kế toán, đánh giá hiện trạng hồ sơ kế toán liên quan và hoàn thiện hồ sơ kế toán cho mục đích quyết toán, lưu trữ và quản lý thuế của doanh nghiệp.

Yêu cầu về hồ sơ kế toán đối với doanh nghiệp

Trách nhiệm đối với hồ sơ kế toán của người đứng đầu doanh nghiệp là gì?

 • Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ tổ chức công tác kế toán, lưu giữ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Do đó, khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức và duy trì hệ thống kế toán.
 • Việc thực hiện cụ thể được quy định cụ thể trong Luật Kế toán Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh phải lưu giữ những hồ sơ kế toán nào?

Các loại chứng từ kế toán mà doanh nghiệp phải lưu giữ bao gồm:
 1. Chứng từ kế toán.
 2. Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.
 3. Báo cáo tài chính.
 4. Các tài liệu khác liên quan đến kế toán, bao gồm các loại hợp đồng; báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan đến thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; biên bản tiêu hủy chứng từ kế toán; quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối vốn từ lợi nhuận; các văn bản liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị; các tài liệu liên quan đến việc nhận và sử dụng quỹ, vốn và quỹ; các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các tài liệu khác.

Trong những trường hợp nào tôi cần phải hoàn thành hồ sơ kế toán?

Doanh nghiệp cần rà soát sổ sách kế toán và hoàn thiện sổ sách kế toán trong 3 trường hợp như sau:
 • Cần hoàn thiện hồ sơ kế toán trước khi kiểm toán thuế và kiểm tra quyết toán của cơ quan thuế.
 • Hoàn thiện hồ sơ kế toán chưa đầy đủ cho mục đích quản lý doanh nghiệp như: đánh giá dữ liệu, tính chính xác và chính xác của dữ liệu kế toán, rà soát các tài liệu liên quan để phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp.
 • Rà soát hồ sơ kế toán để có bộ hồ sơ kế toán đầy đủ trong một số trường hợp như: bàn giao cho ban lãnh đạo, để lại đội ngũ kế toán, giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán tại Hoàng Bảo Lâm

Giá trị dịch vụ

Đảm bảo an toàn khi kiểm tra quyết toán thuế

 • Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán của Hoàng Bảo Lâm xem xét sổ sách kế toán và hồ sơ kế toán liên quan, chuẩn bị tất cả các dữ liệu cần thiết để giải thích và kiểm tra quyết toán thuế một cách an toàn và hiệu quả.

Tránh rủi ro liên quan đến hồ sơ kế toán

 • Rủi ro không thể phục hồi thường liên quan đến một bên thứ 3 cho tài liệu kế toán và các tài liệu liên quan. Do đó, việc hoàn thiện hồ sơ kế toán đầy đủ giúp tránh được những rủi ro do bên thứ 3 mang lại như hóa đơn bất hợp pháp, bỏ trốn doanh nghiệp, thiếu chứng từ kèm theo không thể thu hồi được.

Hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp

 • Nghĩa vụ tổ chức hệ thống kế toán và lưu giữ 4 loại chứng từ kế toán của người đứng đầu doanh nghiệp được hoàn thành đầy đủ, đảm bảo trách nhiệm cá nhân đối với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Đảm bảo an toàn khi kiểm tra quyết toán thuế

 • Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán của Hoàng Bảo Lâm xem xét sổ sách kế toán và hồ sơ kế toán liên quan, chuẩn bị tất cả các dữ liệu cần thiết để giải thích và kiểm tra quyết toán thuế một cách an toàn và hiệu quả.

Khả năng nổi bật

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán của Hoàng Bảo Lâm mang lại cho bạn

 • Làm nhanh: Trong một số trường hợp, cần phải hoàn thành sổ sách kế toán và hồ sơ kế toán trước thời hạn, với nguồn nhân lực dồi dào, khả năng xử lý dữ liệu chuyên nghiệp, kiến thức về tất cả các loại phần mềm, Hoàng Bảo Lâm có thể xử lý nhanh chóng. trong khung thời gian mong muốn của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và lập kế hoạch thuế: Trong một số trường hợp, cần phải hoàn thành sổ sách kế toán và hồ sơ kế toán trước thời hạn, với nguồn nhân lực dồi dào, khả năng xử lý dữ liệu chuyên nghiệp và kiến thức về các loại phần mềm khác nhau. phần mềm, Hoàng Bảo Lâm có thể nhanh chóng xử lý các thời hạn mà các doanh nghiệp muốn.
 • Chuyển dữ liệu kế toán sang phần mềm: Hoàn thiện sổ sách kế toán và chuyển dữ liệu kế toán đã hoàn thành sang phần mềm của khách hàng để lưu trữ thống nhất
  Chuyển tiếp dữ liệu quá khứ để tiếp tục trên phần mềm hiện tại

Lý do chọn dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán của Hoàng Bảo Lâm

Năng lực chuyên môn

 • Hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán tài chính cho hàng ngàn doanh nghiệp với các ngành công nghiệp đa dạng. Hội đồng quản trị, đội ngũ kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tiêu chuẩn nhân viên

 • Nhân sự phụ trách luôn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm tương ứng với ngành nghề của doanh nghiệp. Họ có khả năng xác định, đo lường và giúp bạn kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp của mình.

Cam kết dịch vụ

 • Dịch vụ kế toán thuế của Hoàng Bảo Lâm tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hợp tác với khách hàng để tìm giải pháp cho các vấn đề để đảm bảo quyền lợi của khách hàng trước tiên.

Tiêu chí kết quả

 • Tất cả hồ sơ kế toán của khách hàng sẽ được kiểm toán nội bộ 6 tháng/1 lần bởi bộ phận kiểm toán độc lập của Hoàng Bảo Lâm để đảm bảo kết quả luôn chính xác.

Để được tư vấn kỹ hơn về vấn đề pháp lý của dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất.

Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *