Đào tạo kế toán là quá trình giúp các học viên học và nắm được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ kế toán. Kế toán là một lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh, góp phần quản lý tài chính và tài sản của doanh nghiệp.

Để trở thành một kế toán chuyên nghiệp, học viên cần phải học các khái niệm và quy trình kế toán, nắm vững các kỹ năng tính toán, đánh giá tài chính, kiểm soát ngân sách, báo cáo tài chính và phân tích tài chính.

Các khóa học đào tạo kế toán có thể được cung cấp bởi các trường đại học, trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc tổ chức chứng khoán. Một số khóa học được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người mới bắt đầu trong lĩnh vực này, trong khi các khóa học khác có thể hướng tới các kế toán viên đã có kinh nghiệm.

Ngoài ra, học viên cũng có thể tự học kế toán thông qua các tài liệu học tập trực tuyến, sách vở và video hướng dẫn. Tuy nhiên, để trở thành một kế toán chuyên nghiệp, học viên cần phải thực hành và có kinh nghiệm trong các tình huống thực tế.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Chương trình hướng nghiệp kế toán của Công ty Hoàng Bảo Lâm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng thực hành và kỹ năng chuyên môn về kế toán.
 • Chương trình hướng nghiệp kế toán giúp người học từ những người không biết gì về kế toán trở thành kế toán viên chuyên nghiệp, làm việc độc lập trong các doanh nghiệp.
 • Chương trình hướng nghiệp kế toán được thiết kế theo yêu cầu của người học, doanh nghiệp và bởi các giáo viên lâu năm trong nghề và các chuyên gia kế toán tài chính có uy tín.
 • Người học được đào tạo theo từng vị trí công việc trong bộ phận kế toán và được giảng dạy dưới hình thức hướng dẫn thực hành.
 • Đến với chương trình, người học chắc chắn sẽ được phục vụ chu đáo, trang bị kiến thức kế toán và tài chính cập nhật.

1. Mục đích:

 • Bồi dưỡng, cập nhật và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, chuyên ngành và kỹ năng chuyên môn về tài chính, kế toán thuế cho Người học. Sau khóa học, Người học có đủ kỹ năng để thực hiện các hoạt động, kế toán, lập báo cáo tài chính, kê khai thuế và quyết toán thuế của doanh nghiệp.

2. Đối tượng học tập:

 • Người học cần trang bị kiến thức về kế toán và muốn trở thành kế toán tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

3. Nội dung:

 • Chương trình nghề kế toán  được thiết kế bởi 5 học phần:

3.1.Kế toán tổng hợp:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:
Chương 1. Các vấn đề chung về kế toán;
Chương 2. Kế toán vật tư, công cụ, dụng cụ;
Chương 3. Hạch toán tiền lương và các khoản khấu trừ theo tiền lương;
Chương 4. Hạch toán tài sản cố định và tài sản đầu tư;
Chương 5. Kế toán chi phí sản xuất và tính toán chi phí sản phẩm;
Chương 6. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ;
Chương 7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh;
Chương 8. Hạch toán vốn bằng tiền mặt, giao dịch thanh toán và cho vay;
Chương 9. Hạch toán vốn chủ sở hữu; Chương 10. Báo cáo tài chính.

3.2.Thực hành lập, kiểm tra, lưu hành chứng từ và ghi sổ kế toán:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:
 1. Thực hành bài tập trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dưới hình thức nhật ký chung có chứng từ của doanh nghiệp.
 2. Thực hành bài tập tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu dưới hình thức chứng từ kế toán.
 3. Tập thể dục để thực hành các hình thức của tạp chí sổ cái tại một doanh nghiệp
Các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.3.Kế toán máy: Nội dung của chương trình này được cấu trúc như sau:

 1. Tổng quan về chương trình kế toán máy;
 2. Ra vào chương trình, xây dựng danh mục từ điển, nhập dữ liệu, in báo cáo đầu tháng…;
 3. Quản lý tài sản cố định;
 4. Kế toán tiền mặt và ngân hàng;
 5. Doanh thu và các khoản phải thu;
 6. Mua hàng và các khoản phải trả;
 7. Quản lý hàng tồn kho;
 8. Kế toán chi phí và chi phí;
 9. Kế toán tổng hợp.

3.4.Kế toán thuế và thuế: Nội dung chương trình bao gồm:

 1. Giới thiệu pháp luật về thuế (chủ yếu về thuế giá trị gia tăng, tiêu dùng đặc biệt, xuất nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân);
 2. Thực hành hồ sơ khai thuế;
 3. Hành nghề kế toán thuế
 4. Thực hành lập báo cáo thuế và các báo cáo khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.5.Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính: Nội dung chương trình:

1.Tổng quan về báo cáo tài chính (báo cáo tài chính):

 • Cập nhật chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện hành;
 • Yêu cầu đọc và hiểu báo cáo tài chính;
 • Mục đích, trình tự, phương pháp kiểm tra báo cáo tài chính;
 • Phương pháp phân tích báo cáo tài chính.

2.Bảng cân đối kế toán:

 • Khái niệm, cấu trúc và nội dung của bảng cân đối kế toán;
 • Đọc, kiểm tra và phân tích Bảng cân đối kế toán;
 • Kinh nghiệm và tiếp xúc với một số loại hình doanh nghiệp cụ thể;

3. Báo cáo kết quả kinh doanh:

 • Khái niệm, cấu trúc và nội dung báo cáo kết quả kinh doanh;
 • Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh;
 • Trải nghiệm và tiếp xúc với một số loại hình doanh nghiệp cụ thể;

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Khái niệm, cấu trúc và nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp cụ thể

5. Ghi chú vào báo cáo tài chính:

 • Khái niệm, nội dung Ghi chú vào báo cáo tài chính;
 • Đọc, kiểm tra các ghi chú vào báo cáo tài chính;
 • Trải nghiệm và tiếp xúc với một số loại hình doanh nghiệp cụ thể;

6. Thực hành đọc hiểu, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính (với báo cáo tài chính mẫu của một doanh nghiệp sản xuất nhất định).

4. Giảng viên:

 • Bao gồm các giảng viên có trình độ (TS, Thạc sĩ, GVC) và có kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nhà trường.

5. Thời gian đào tạo:

 • Chương trình dạy nghề kế toán 6 tháng.
 • Học vào các ngày trong tuần (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau) (1 buổi = 180 phút)

6.Chứng chỉ:

 • Kết thúc khóa học, viện đáp ứng các yêu cầu của bài kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận, có giá trị trên toàn quốc.

7. Hỗ trợ:

 • Trong hoặc sau khóa học, các học viên được hỗ trợ tư vấn miễn phí về chế độ kế toán và công việc.

Quý khách có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, dịch vụ kế toán vui lòng liên hệ với Công ty Hoàng Bảo Lâm để được hỗ trợ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *