Quy định về việc hoàn thuế GTGT trong năm 2023

Quy định về việc hoàn thuế GTGT trong năm 2017 Từ 1/7/2016, các doanh nghiệp...